One response

  1. gafiin iijoo irattii dubatamuu qabuu,
    jalqaba mirga saba oromo, gafii qeerroo debiisu dursa mo medemer adaamu itophiyatu dursa?

    hara gaddii kenyaa, gafii kanan ka’ee qeerroon oddo lamattii hiiramusattii.

    kanafu dubiin ijoo mirga oromo kabajsisuttu(tokkumma oromo ijarutu dursa mo?) itophiyaa ijaruf qeerroo oromo oddoo lamattii qoduttu dursa?

    kanaratii dubachun barbachiisadhaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: