Kan Dhiigaa Duguun Guddate Hanga Du’uu Dhiiga Dhugu Malee Hin Jiraatuu Ajjeechaa Sukaneessaa Waranni Wayyaanee ilmaan Oromoo fi Saboota Biroo Irratti Raawwatamaa Jiru Gadi Jabeessinee Balaaleffatna

Kan Dhiigaa Duguun Guddate Hanga Du’uu Dhiiga Dhugu Malee Hin Jiraatuu

Ajjeechaa Sukaneessaa Waranni Wayyaanee ilmaan Oromoo fi Saboota Biroo Irratti Raawwatamaa Jiru Gadi Jabeessinee Balaaleffatna

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Motummaan Wayyaanee bara 1991 gargaarsa Mootummaa Amerikaa, Inglizii, Sudan fi akkasumas mootummootaa fi humnoota biraan deggaramuun humna waraanaan aangoo Empira Itophiyaa qabate. Aangoo kanatti ol bahuu fi gaafa aangootti bahee irraa kaasee  olee osoo hin bullee dhiiga ilmaan Oromoon sooratuu dalagaa isaa godhate. Dhiiga Gammachiis Dhaabaa Negellee Boranatti dhangalasee jalqabee fi ilmaan Oromoo Wajjira ABO Dirree Dawaatti dhangalaasee dabalatee waggootii 26 darban kana dhiiga ilamaan Oromoo mootummaan Wayyaanee soorataa as gahe of booda deebinee yoo ilaallee guyyaa itti dhiigni ilmaan Oromoo hin dhangala’iin hin jiru yoo jenne dhaadhessa hin tahuu. Gochaa isaa kanaaf kanneen aangoo irratti isa baasan irraa tumsa ol aanaa argatee hara’a illee tumsa ol aanaa argataa jira. Akka kanaan dhiiga ilmaan Oromoo Kumaatamaan lakkaawaman dhangalasuu irraa of qusatee kan hin beeknee fi hanga umuriin mootummaa kanaa jirutti dhiiga sooratuun kan dhaabbatu akka hin taane hundaaf ifaa dha.

As dhihoo kanatti dhiigni ilmaan Oromoo Waraana Wayyaanee fi tika Wayyaaneen nannoo armaan gadiitti dhangal’uun ragaa sukanneessaa gidduu kanaa ti.

 1. Lubbuun ilmaan Oromoo Waraana Liyyuu Police Wayyaaneen leenjifamee, hidhachiifamee fi bobbaafameen Daangaa Baha Oromiyaa Mei’essoo, Bordoddee, Mayyuu Muulluuqee, Jaarsoo Qumbii, Gursum fi bakkoota Birootti lubbuun dhibbaan lakkaawamu galafatamee dhiigni dhangala’ee jira. Kibba Baha Oromiyaa Sawweenaa, Beeltoo, Daawwee Qaccan, Madda Walabuu kkf keessatti lubbuun Ilmaan Oromoo galaafatamee dhiigni dhangala’ee jira. Kibba Oromiyaa Boranaa fi Gujii keessatti bakkota hedduutti lubbuun galafatamee dhiigni dhibbootaan dhangala’ee jira
 2. Kaaba Shaggaritti Ilmaan Oromoo nagaan hiriira bahanii gaaffii isaanii ibsataa jiran lubbuun ilmaan Oromoo waraana Wayyaaneen galafatamee dhiigni dhangala’ee jira
 3. Gara Mul’ataatti lubbuun ilmaan Oromoo mesha maleeyyii galafatamee dhiigni dhangal’ee jira
 4. Shashammanneetti lubbuun ilmaan Oromoo waraana Wayyaaneen galafatamee dhangala’ee jira
 5. Ilu Abbaa Booraa nannoo Beddlleetti tikootni Wayyaanee Getachoo Asaffaan boobbaafaman kanneen hiiira nagaan bahan hiriira isaanii fi gaaffii isaanii jalaa booressuu fi xureessuuf akka sochiin Qeerroo Bilusummaa tarkaanfii fudhate fakkeessuuf dhalootaan Oromoo,  Amaaraa fi kanneen biroo irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuu galafatani jiru,  manneen gubanii qabeenya barbadeessanii jiru
 6. As dhihoo Gudaritti gaafa Onkololessa 25, 2017 ilmaan Oromoo saamicha ija dunuufnatee qabeenya Oromoo irratti tahu nagaan dhaabanii gaafataa jiran irratti Waraannii Wayyaanee dhukaasee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasee jira
 7. Magaalaa Amboo gaafa Onkololessa 26, 2017 ilmaan Oromoo qabeenya biyyaa guyyaa saafaa samaama jiru ittisuu fi gaaffii isaanii nagaan dhiheeffataa jiran irratti lola banun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galafatuun dhiiga dhangalaasanii jiru
 8. Dhiha Oromiyaa Dallee Wabaratti ilmaan Oromoo irratti dhukaasa banameen dhiigni ilmaan Oromoo dhanga’ee jira
 9. Kaanis hedduu bakka biroo

Kun hundi yeroo tahuu BBC, CNN kkf Median Walabaa Gurguddoon bakka biraa lubbuun nama tokkoo yeroo darbu gabaasuuf irratti wal dorgoman waa tokko jechuu dhabuun gochaa sukanneessaa kana rawwatamuu akkuma mootummoota isaanii eebbisaniifii akka jiran eenyuufuu ifaa dha. Mootummootni waan dimokrasii fi nagaa lallaban hundis akkasuma. OMN isaan kana waliin kana gabaasuu irraa callisuun gaaffii guddaa maaliifii Ilmaan Oromoo wal gaafataa jiranii dha.

Qeerroon Bilisummaa gochaa suukanneessaa mootummaan Wayyaanee umamta Oromoo irratti raawwataa jiru kana dura dhaabbatuun qabsaawuu fi haala kana jijiiruuf bilisummaa fi dimokrasiif qabsaawuuf kan dhaabate tahuu fi kanaafis wareegama waggootaa baasaa akka jiru eenyuufuu ifaa dha. Kanaanis wareegama ulfaataa fi gochaa sukanneessaa mootummaa Wayyaanee yeroo yeroon fudhataa jiruuuf osoo hin jilbeeffatne  samicha ija dunuunfataa fi ajjeecha suukanneessaa akkasumas ukkamsaa mirga umamta Oromoo Wayyaaneen yeroo yeroon fudhatus ummata keenyaaf saaxilaa fi irratti qabsaawaa as gahe.

Gochaalee seera addunyaan balaaleffatamaa tahee jiru ummata harka qulleeyyii fi dargaggoota irratti torbaanota darban kana keessatti waraanii fi tikni Wayyaanee raawwataa jiran kana Qeerroon Bilisummaa Oromoo sagalee jabaan balaaleffata. Ummatni nagaa jallatuu fi mirga nama kabajamuuf dhaabbatu hundi akka gochaa kana balaaleffatus gadi jabeessinee waamicha keenya goona. Qeerroon Bilisummaa hanga mirgi ummata Oromoo fi mirgi dimokrasii waliigala kabajamutti qabsoo isaa bifa hedduu finiinsuu akka itti fufus kanuma waliin mirkaneessina

Dr. Debretsion Ghebre Micha’el Itt Aanaa Muumicha Minister Itophiyaa ajjeechaa Da’imman harka qulleeyyii Ambotti Waraanni Wayyaanee raawwate kana akka injiftanootti fudhatee Facebook isaa irratti labsuu isaa balaaleffatna

FB Dr. Debre Tsion Geber Micha’el

 

Ilmaan Oromoo   Ambotti Wareegaman hanga tokko

 

 

Waamicha Ilmaan Oromoo Hundaaf:

 

 1. Gaafa Onkololessa 30, 2017 irraa eegalee torbaan tokkoof mana keenyaa osoo hin baanee fi naannoo qe’ee keenyaa osoo hin fagaatne hojii kamuu irratti osoo hin boobbaanee fi nagaan mana ooluun:
  1. Gadda keenya ilmaan Oromoo Daangaa irratti dhuman hundaaf ibsatna;
  2. Gadda keenya ilmaan Oromoo gara jabinaan Gudar, Ambo, Kaaba Shaggar, Shashammanne, gandeenii fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti waraana Wayyaaneen galaafatamanii fi dhiigni isaanii dhangala’aa jiruuf gadda keenya ibsatna;
  3. Ilmaan Oromoo fi saboota biroo tikaa Wayyaanee fi lukkeelee isaaniin Beddellee fi naannoo ishee akkasumas magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti dhiigni isaanii dhangala’aa jiruuf gadda keenya ibsatna;
  4. Sirna dhiiga ilmaan Oromoo waggoota 26f dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru nu irraa akka ka’uu harka walqabatnee muratnoo keenyaa fi gaaffii keenya addunyaatti ibsachuuf
  5. HUNDI AKKA QOODA FUDAHTU WAAMICHA KEENYA GADI JABEESSINEE DAABARSINA
 2. Hanga nagaan baanee galuu, waraanii fi polisin Federalaa qe’ee Oromiyaa hunda keessaa gadi lakkisuu fi gaaffii keenya nagaan gaggeeffatuu dandeenyu bifa adda addan qabsoon ummata Oromoo kan dhaabbataan itti fufu tahuu kanuma waliin gadi jabeessinee labsina
 3. Hagamuu wareegama gaafatuu ummtani keenya daangaa isaa irratti of ittisuu akka jabaatee itti fufuu fi waliifis dirmatu gadi jabeessinee waamicha keenya haaromsina
 4. Oromoon hundi hagamuu wareegama gaafatu qabeenya isaa bifa adda addaan samamuu irraa ammaan booda ittisa gochuuf dirqama qaba.
 5. Lafa keenya irratti fi qabeenya keenya irratti wareegamni baafnu kan jireenya keenya har’aa fi ilmaan keenya boriif murteessaan tahuu baramee qabeenyaa fi lafa keenya irraa samicha alagaa ittisuuf akka jabaatamee hojjatamu

Walumaa Galaa torbaan tokkoon boodas mirga keenya kabajchiifatuu fi saamicha nu irratti waggaa 26f labsame of irraa ittisuuf qabsoo bifa adda addaa dhimmi itti baanuu irratti harka wal qabatamee akka itti fufu hubachiifna

 

Injifatnoo Umamta Oromoof!

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!

Onkololeessa 27, 2017

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

 

4 responses

 1. WBO fii Qeerroon bilisummaa oromoo gallanii kessaan bilisummaa hata’uu..gadaan gadaa xumuraa gabrummatii…injifaanoo ummataa oromoo..horaa bulaa…Viva qeerroo..bilisummaa oromoo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: