Oromummaan Yakanii Hidhuu fi Dararuun Ummata Irratti Hammaatee Wayyaaneen TPLF Duula Biraa Banee Jira.

Fulbaana 28,2017
Obbo Fedhasaa Guutaa

Obbo Fedhasaa Guutaa

Ilmaan Oromoo gita bittaa Wayyaanrrn ardaaf qe’ee isaa dhabee saamamuu cinatti Oromoo sababa ta’e qofaa yakkanii hidhuun gidursuun hammaate.Waggoota aangoo injiraanota Wayyaanee keessa Oromoon guyyaa guyyaatti hanga h8dhamutti gahaa ture har’as jira. Aangoo of harkaa qabaachuu isaaniif aangoo daheeffatanii akka Culullee ilmaan Oromoo butanii mana hiraarsaa galchuun dararu. Dararaa kana jalaa mataa olqabachuuf Oromoon takkaa ciisee hinbeeku. Sochii Wayyaaneen uummata Oromoof Impaayera biyyattii irrratti gootu keessaa hidhaaf reebichi hangafa. Akka hoolaa bakkee qabanii hidhanii Oromummaa isaa qofaa fannisanii yakka dhala.namaarra hingeenyye raawwatu. Tibba kanas hidhaaf hiraarsi itti fufee jiraachuu gaabsni Qeerroo Bilisummaa Oromoo gahe ifoomsee jira. Keessattuu Harargee, Jimmaa fi Lixa Oromiyaa Wallagga keessatti jabaate.

Haaluma kanaan hoji gaggeessaa waldaa makaana Yesuusi Sinodoosii kan ta’e Obbo Fedhasaa Guutaa ji’a Hagayyaa keessa maatiin bakka buutee isaa dhabuu dubbatu. Obbo Fedhasaa Guutaa Jiraataa Danbidoolloo bakka  Gidaamij jedhamtu Ganda gaara Kormaati. Obno Fedhasaa Guutaa abbaa ijoollee 4 yoo ta’an, dirqama Waldaarraa fudhatanii  Sinodosii Begiii Gidaamii walgayii gara Dassee deemanii utuu deebi’anii magaalaa Finfinnee keessatti ukkanfaman.

Obbo Fedhasaan nama jaalala guddaa uummatarraa qaban, kan rakkate gargaaruuf sabboonummaa jabaallee qaban yoo ta’an baduu tokkoon alatti “Ati ABO dha WBO soorta, isaaniif haala mijeessitee caasaa ijaaraafii jirta” jechuun badi tokko malee hidhamee jiraachuu Qeerroo Leeqaa gabaase.  Hidhamuu Obbo Fedhasaa keessaa Galtuun obbo Waaqgaarii akka haala mijeessee bilbilaan qabsiisees ifa godha. Obbo Waaqgaariif adabbiin laatamuusaas gurraa qabdu.
Gabaasa Wal Fakkaatuun Baha Oromiyaa Harargettis Hidhaan Hammaate
Godinaa Harargee Baha Aanaa Malkaa Bal’oo araddaa Bokkoo Jalalaa keessattu Wayyaneen dargagootaa magalaa Bokkoo walitii qabuun manaa hidhaatti guuraa jirti. Sabaaban darggaggoota kana hiraarsuus Siribaa Caalaa Bulltumee Caqaftaan Jaachudhan Hidhan, dargagoo Kana Keeyssaa
1. Shiifa Jamaal Usumaan Kan ji’oota muraasa Duraa Xoolayyii batii 6ff Hidhamee Ba’ee harraa ABO dha Ati Jaachudhan Hidhan Sirba Caalaa Bultumee Maa Caqaftan Ja’amanii Wajjira Bokkoo Jalalaa Keessatti hidhamanii jiru kanneen Kessa
1.Baadir Adaam
 2.Shiifa J.Ml  dabalatee dargaggoota 5 hidhamanii waajjira Bokkoo keessa jiraachuun gabaafame. Sababa barattoota kanaan Hararge naannoo Bokkoo Jalalaa jeequmsa keessa jiraachuullee dubbatu.
Jimma keessatti hidhaan Wayyaanee hammaatuun ilmaan Oromoo irratti dalagamaa jira
Gidiraaf rakkinni uummata keenyarraa jabaatuun itti fufee jira. Haaluma kanaan Godina jimmaa limmuu saqqaatti  dargaggoota Oromoo konkolaataa irratti tarkaanfii fudhattan jedhamuun hidhuu isaanii gabaasni nu gahe ifa godha.
Daragaggoonni hidhamanis kanneen Muhammad Huseen fi Jamaaluu sh/aliyyii yoo ta’an mana hidhaa Jimmaa  keessatti argamu keessa jiraachuu hima
Wayyaaneen hidhaan furmaata jechuu  hojiitti seentee nu hiituus irree keenya Tokkummaa keenyaan jabeeffannee hundeen ishee konkolaachisuu akka qabnu dhaammanna. Haalli Uummata keenyarra gahaa jiru amma keessattuu uummata nagaa hidhuutti fuulleffachuun saamtotaa Bilisummaaf nu qopheessa. Warri har’a yakka tokkoon ala nu gidirsan bor iyti gaafatamuu akka qaban hubachiifna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: