Odeessa Oromiyaa

Godina Arsii Aanota Hunda keessatti Mootummaan wayyaanee Barattoota yuunivasiitota Adda addaa irraa gannaaf qe’ee isaanitti dacha’an leenjisuu jettee Qeerroon Oromoo Akka Qabsoo Ummanni Oromoo godhurratti hin hirmaanne jettee barattoota doorsisaa jiraachuun dhagayamee jira. Barattoota bakkoota adda addaa irraa dhufan Godina Arsii Aanaa Shaallaatti kijiba wayyaanee kan itti gadi naqaa jiru dura taa’aa waajjira dhaabaa Obbo Awwal Abdulqaadir yoo ta’uu Misooma mootummaan eegalerratti hirmaadhaa Waa’ee ABO Adda Bilisummaa Oromoo hin haasayinaa barattoonni kaayyoo dhaabichaa galmaan gahuuf sochii karaa adda addaatin gidhaa jirtan akka irraa if qusattan.Bilisummaan ABOn Faarsu kami inni ummanni naannoo keennaa ufiin uf bulchaa jiraa jechuun Dargaggootatti Bifa dheekkamsaatin itti roorrisaa oolee jira jechuun Qeerron Aanaa Shaallaa Gabaasee jira. Kuni kanaan Osoo jiruu godina Arsii Magaalota Akka Ajjee Shaashamannee fi Arsii Nageellee keessatti Alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO bakkoota adda addaatitti Qeerroo Aanotaatin fannifamaa fi facaafamaa jiraachuu fi kanaan wal qabatee waraanni wayyaanee magaalota kanneen keessatti dargaggoota qabee reebaa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Aanota kanneenii gabaasee jira.

Magaalaawwaan Lixa Oromiyaa Danuun Ammallee Diddaa Gibiraan Wal Qabatee, Waraqaan “Cufameera” Jettu Manneen Daldalaa Danuurraa Mul’ata
Diddaa Gibiraan wal qabatee ammallee wayyaanee daldala dhorkachuun uummatarratti mana cufaa jirti. Uummanni humnaan akka
kaffaluuf marii garaa garaa qopheessuuf aajoomaa kan jirtu yoo ta’u, ammallee namoota daballii Gibiraa sana mormanii kaffaluu didan maqaa biraan yakkuu itti fuulleffachuun keessattuu maqaa ABO yaada ABO malee kan keenya isin hinfudhattan jedhamuun magaalaawwan baha Wallaggaa kanneen akka, bonayyaa boshee, Sibuu siree fi magaalawwaan tokko tokko keessatti manni uummataa cufameetuma jira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: